Unser Burghaun. Mit Dir.

31 Kandidierende der SPD Marktgemeinde Burghaun treten für bürgernahe Kommunalpolitik ein: Unser Burghaun. Mit Dir.

31 Kandidierende der SPD Marktgemeinde Burghaun treten für bürgernahe Kommunalpolitik ein: Unser Burghaun. Mit Dir.

Unsere Liste mit den Kandidierenden:

1 Klinzing, Ralph
2 Doll, Patricia
3 Lambertz, Rolf
4 Schott, Karlheinz
5 Becker , Horst
6 Wink, Elisabth
7 Schneider, Michael
8 Maul, Christian
9 Bätza, Michael
10 Lotz, Joachim
11 Schott, Gerlinde
12 Oss, Elmar
13 Baumgart, Anne -Lisa
14 Zöll, Stefan
15 Kraft, Rebecca
16 Heil, Johannes
17 Heil, Uwe
18 Eifert, Ralph
19 Kneisel, Günther
20 Schott, Mario
21 Schäfer, Dirk
22 Heil, Anna-Lena
23 Kaiser, Gerhard
24 Fey, Gert
25 Martin, Hans Jürgen
26 Kaiser, Markus
27 Gübler, Martina
28 Noll, Matthias
29 Schott, Corinna
30 Neumeier, Christa
31 Wink, Manfred

Wir freuen uns auf Eure Unterstützung.

Eure SPD Burghaun